ยินดีต้อนรับ

 

 

โครงงาน ตำนานการดื่มชา ความสำคัญของชา
กลุ่มพันธ์ชาจีน กลุ่มพันธ์ชาเขมร กลุ่มพันธ์ชาอัสสัม
แหล่งผลิตชา ชา ประโยชน์การดื่มชา
การปลูก ร้านน้ำชา ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์
คนอังกฤษกับน้ำชา ชาในประเทศไทย ชาเขียว
ชากับประเพณีความเป็นอยู่ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
บรรณานุกรม ชาสมุนไพร สงครามและใบชา