ความหมาย

 

วันวิสาขบูชา        หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7

 

กลับบ้าน