ความสำคัญ

 

วันวิสาขบูชา             เป้นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  ปริพพานของพระพุทธเจ้า  เหตูการณ์ทั้ง 3นี้ เกิดตรงวันเดียวกัน คือวันขึ้น  15  ค่ำ เดือน  6  แต่ต่างปีกัน

 

วันวิสาขบูชา เป็นการบูชาท่ียิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั่วโลก ในวันที่   15  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  ที่ประชุมสหประชาชาติ  มีมติประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากล

 

กลับบ้าน