การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม Power Point ให้เป็นก็ต้องรู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมเสียก่อน และส่วนประกอบของโปรแกรมมีดังนี้
แถบชื่อเรื่อง คือ ส่วนที่แสดงชื่อเรื่องที่เราได้เป็นมา , แถบเมนู เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งต่าง ๆ โดยแต่ละเมนูจะมีคำสั่งแยกย่อยออกไปอีก , แถบเครื่องมือ เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐาน ที่เราได้ใช้กันบ่อย ซึ่งมันก็มาจากแถบเมนูนั้นเอง , เค้าร่าง คือส่วนที่แสดงให้เราได้เห็นถึงจำนวนสไลด์ทั้งหมดว่ามีกี่สไลด์ และสามารถที่จะบันทึกข้อวคามเพิ่มเข้าไปได้ ,
ภาพนิ่ง เป็นส่วนที่เหมือนกับเค้าร่าง แต่จะต่างก็ตรงที่เราจะเห็นถึงรูปร่างหน้าตาของสไลด์นั้นด้วย , บานหน้าต่างงาน คือ ส่วนที่เราสามารถจะเรียกงานอื่นได้โดยส่วนนี้เลยไม่
ต้องไปเปิดที่หน้าต่างอื่นให้ยุ่งยากเลย และที่กล่าวมาก็เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมและนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปในโปรแกรมและศึกษาเพิ่มเติมถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

เครื่องมือที่ใช้กันบ่อยในโปรแกรม Power Point มีดังนี้

1. NEW คือ การสร้างงานใหม่ขึ้นมา
2. OPEN
คือ การเปิดเอางานเก่าขึ้นมาดู หรือแก้ไขงาน
3. SAVE
คือ การบันทึกงานที่เราได้ทำเสร็จแล้ว
4. CUT
คือ การตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป จะคล้ายกับการลบ
5. COPY
คือ การคัดลอกเอาส่วนที่เราต้องการ
6. PASTE
เป็นการเอาส่วนที่เราได้คัดลอกแล้ว นำมาวางตรงที่เราต้องการ
7. UDO คือ
การย้อยกลับไปในคำสั่งที่เราได้ะสั่งก่อนหน้านี้ัี ใช้ในกรณีที่เราสั่งคำสั่งผิด
8.การแทรกกราฟ
คือ การที่เรานำเอากราฟมาแสดงในส่วนข้อมูลที่ต้องใช้กราฟในการนำเสนอ สามารถปรับแต่งได้
9. การแทรกแผนผัง
เหมือนกันกับการใช้กราฟ สามารถปรับแต่งได้
10. แบบตัวหนังสือ
เป็นส่วนที่ให้เราเลือกใช้แบบตัวหนังสือ
11. ตัวหนา
เป็นเครื่องมือที่ทำให้ตัวหนังสือให้หนาขึ้น
12. ตัวเอียง
เป็นเครื่องมือที่ทำให้ตัวหนังสือมันเอียง
13. อักษรศิลป์
เป็นเครื่องมือที่เราเลือกแบบตัวหนังสือ และมีให้เลือกแบบต่างๆ
14. การแทรกรูปภาพ
เป็นส่วนที่ให้เรานำเอารูปภาพมาลงในงานของเรา สามารถปรับแต่งรูปภาพได้อีก
15. ถังสี
เป็นเครื่องมือที่ให้่เราเลือกสีในส่วนต่าง ๆ

ลำดับ
สัญลักษณ์
ลำดับ
สัญลักษณ์
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
 บทที่ 1 / บทที่ 2 / บทที่ 3 / บทที่ 4 / บทที่ 5