การใช้โปรแกรมอื่นร่วมกับ Power point

เราสามารถที่จะนำเอาโปรแกรมอื่น ๆ มาร่วมประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Power Point ได้
เช่น Falsh , animater , vegus , Movie maker เป็นต้น

ตอนนี้ครูจะยกตัวอย่างการนำเอาโปรแกรม Movie Maker มาใช้ร่วมกับ Power point
ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้
1. คลิกที่ แทรก ตรงแถบเมนู หลังจากที่เลือกแทรกแล้วนั้น ให้เราเลือกที่ภาพยนต์และเสียง แล้วก็เลือกที่ภาพยนต์จากแฟ้มต่อ
2. เมื่อเราเลือกภาพยนต์จากแฟ้มนั้น ก็ต้องหมายความว่าเราได้เก็บไฟล์เอาไว้ในเครื่องของเราแล้ว
3. เกิดกล่องคำสั่งให้เราได้เลือกว่าเราจะต้องเอาไฟล์ Movie Maker ตัวไหนมาใส่ในงานของเรา เมื่อเลือกได้แล้วก็ทำการแทรก
4. เมื่อเราได้กดแทรกลงไปแล้วนั้น ไฟล์ Movie Maker ก็จะมาอยู่ในสไลด์ของเราแล้ว และเราสามารถที่จะทำการปรับให้ภาพมีขนาดเล็ก ใหญ่ได้ตามต้องการ
5. โดยการคลิกที่รูปภาพของภาพยนต์นั้น จะเกิดจุดรอบตัวภาพนั้นด้วยกัน 8 จุด ให้คลิกที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วทำการลากเมาท์ปรับขนาดความเล็ก ใหญ่ของภาพ
6. หลังจากนั้นก็ทำการใส่การเคลื่อนไหวให้กับไฟล์ โดยกรคลิกแล้วก็เลือกรูปแบบการเคลื่อนไหว เหมือนกับการใส่การเคลื่อนไหวตัวอื่น ๆ การใส่การเคลื่อนไหวให้กับไฟล์ภาพยนต์ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะของการเริ่มต้นเท่านั้น ต่อไปไฟล์มันก็จะเล่นไปตามปรกติที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้

ข้อให้นักเรียนจำไว้ว่าเมื่อเราได้นำเอาไฟล์ภาพยนต์มาใส่ในสไลด์ของเรานั้น เมื่อใส่เสร็จแล้วเราต้องทำการบันทึกไฟล์ภาพยนต์นั้น
ไปกับไฟล์ของ Power Point ที่เราจะนำไปเสนอด้วย เพราะถ้าเราไม่บันทึกไฟล์ภาพยนต์ไปด้วยพอนำเสนอ
ไปจนถึงส่วนที่จะต้องเป็นส่วนของภาพยนต์ มั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวอะไร
เพราะเราไม่ได้บันทึกไฟล์ภาพยนต์มาด้วย
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะนำไฟล์จาก Movie maker มาใส่ใน Power point เราจะต้องนำเอาไฟล์ของ Movie maker มาด้วย

 

บทที่ 1 / บทที่ 2 / บทที่ 3 / บทที่ 4 / บทที่ 5