งานที่
ชื่องาน
สั่งงาน
ส่งงาน
ระยะเวลาการทำงาน
ประเภทงาน
คะแนน
1
งานแนะนำตัวเอง
4 พ.ย. 48
10 พ.ย. 48
2 สัปดาห์
งานเดี่ยว
15 คะแนน
2
งานลอยกระทง
17 พ.ย. 48
24 พ.ย. 48
2 สัปดาห์
งานเดี่ยว
15 คะแนน
3
งานสวนพฤกษศาสตร์
1 ธ.ค. 48
8 ธ.ค. 48
2 สัปดาห์
งานเดี่ยว
15 คะแนน
4
งานเรื่องเพศศึกษา
15 ธ.ค. 48
5 ม.ค. 49
3 สัปดาห์
งานกลุ่ม
20 คะแนนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๑๐๐ ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)