บทที่2

 

การจำแนกประเภทการจัดสวน

      

2.1ประเภทการจัดสวน

                                                                   2.1.1สวนประดิษฐ์

                                                        2.1.2สวนธรรมชาดิ

                                                        2.1.3สวนผสมผสาน

 

2.2ชนิดของการจัดสวน

                                                                   2.2.1สวนไทย

                                                        2.2.1สวนจีน

                                                        2.2.3สวนญี่ปุ่น

                                                        2.2.4สวนหย่อม

                                                        2.2.5สวนสาธารณะ

                                                        2.2.6สวนสุขภาพ

                                                        2.2.7สวนหิน

                                                        2.2.8สวนน้ำ

                                                        2.29ในภาชนะ

                                                        2.210สวนทะเลทราย

                                                        2.211สวนลอย

                                                        2.212สวนล้านนา

BACK