บทที่3

 

พรรณไม้ที่ใช้ประกอบการจัดสวน

 

                                                          3.1ไม้กลางแจ้ง

                                                3.2ไม้ในร่ม

                                                3.3ไม้รำไร

                                                3.4ไม้ยืนต้น

                                                3.5ไม้พุ่ม

                                                3.6ไม้คลุมดิน

                                                3.7ไมัน้ำ

                                                3.8ไม้เลื้อย

                                                3.9ไม้อวบน้ำและตะบองเพชร

                                                3.10ไม้ดัดไม้แคระ

BACK