บทที่8

 

การประเมินราคาการจัดสวน

 

                                                                             8.1สำรวจราคาพรรณไม้

                                                                8.2สำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์

                                                                8.3วิธีการประเมินราคา

 

BACK