สื่อสิ่งพิมพ์

 

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่งานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนได้รวบรวมไว้ เพื่อให้ทราบว่าเรามีสื่อใดอยู่แล้ว และหากมีผู้สนใจต้องการศึกษา โปรดเลือกดู และติดต่อสอบถาม

รายชื่อสื่อการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

home