รู้จักกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

 
  hardware และ software เป็นอย่างไร
HARDWARE เมื่อเราแยกคำออกมาดูความหมาย Hard แปลว่า ของแข็ง ส่วน Ware แปลว่า ผลิตภัณท์ ดังนั้นเมื่อนำมารวมกัน Hardware จึงหมายถึง อุปกรณ์หรือผลิตภัณท์ที่เป็นของแข็ง ซึ่งได้แก่ ส่วนประกอบทุกชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออีกนัยหนึ่ง คืออุปกรณ์ที่คุณจับต้องได้ ยกตัวอย่างเช่น จอภาพ ตัวเครื่อง คีย์บอร์ด เม้าส์ เครื่องพิมพ์ โมเด็ม รวมทั้งชิ้นส่วนภายในตัวเครื่อง
SOFTWARE เมื่อเราแยกคำออกมาดูความหมาย Soft แปลว่า นุ่มหรือนิ่ม ส่วน Ware แปลว่า ผลิตภัณฑ์ แต่ Software ไม่ได้หมายถึงผลิตภัณฑ์ ที่มีความนุ่ม แต่หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ ทั้งนี้ซอร์ฟแวร์จะต้องบันทึกในสื่อใดสื่อหนึ่ง เช่น Harddisk, Diskkette, CD เป็นต้น (บางครั้งผู้ใช้ก็เรียนซอร์ฟแวร์ว่า 'โปรแกรม') สำหรับประเภทของซอร์ฟแวร์ แบ่งได้ เป็น
1. แอปพลิเคชั่น (Application) คือ โปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ เช่น MS Word, MS Excel, Photoshop เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้จะทำงานได้จะต้องติดตั้งภายในระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น DOS, Windows, Uniq, Linux เป็นต้น
2. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นซอร์ฟแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามระหว่างคนกับเครื่องคอมฯ ให้สามารถเข้าใจกัน และทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows 2000 เป็นต้น คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ จำเป็นจะต้องมีระบบปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ
จากที่ได้กล่าวถึง ระบบปฏิบัติการ ว่า " คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ จำเป็นจะต้องมีระบบปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ " ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็หนีไม่พ้น Windows สำหรับระบบปฏิบัติการยังสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1. Network OS คือระบบปฏิบัติการด้านเครือข่าย ทำหน้าที่ในการจัดการ แบ่งปัน ควบคุม ทรัพยากรของระบบ ซึ่งได้แก่ Novell Netware, Unix, Windows NT Server, เป็นต้น
2. Stand Alone OS คือระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับเครื่อง PC ที่ใช้ส่วนตัวทั่วไป ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้แก่ DOS, Windows, Windows 2000 professional,เป็นต้น
 

คำคมวันนี้ติดต่อผมได้ที่ pichit_phookpan@chaiyo.com
 
TIP & TRICK ->ชัดดาวน์แล้วเครื่องแฮงก์ :: เครื่องเพี้ยน ๆ :: เร่งความเร็วให้คอมพิวเตอร์ :: อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ::
การทำงานให้ถูกสุขลักษณะ :: hardware และ software เป็นอย่างไร :: การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ :: ไบออสคืออะไร :: โปรแกรมประจำเครื่อง
Special Thanks!!! ขอขอบคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้ ซึ่งคอยให้กำลังใจผมตลอดเวลา อีกทั้งยังสนับสนุนเรื่องสปอนเซอร์ครับ ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
© Copyright 2000-2003 ,Webmaster พิชิต ผูกพันธ์ pichit_phookpan@chaiyo.com