เซต

 

สัญลักษณ์แทนเซตที่เกี่ยวข้องกับจำนวนต่าง ๆ ที่ควรทราบ

สัญลักษณ์

ความหมาย

N

เซตของจำนวนนับ

I+

เซตของจำนวนเต็มบวก (จำนวนนับ)

I-

เซตของจำนวนเต็มลบ

I

เซตของจำนวนเต็ม

Q

เซตของจำนวนตรรกยะ

Q'

เซตของจำนวนอตรรกยะ

R+

เซตของจำนวนจริงบวก

R-

เซตของจำนวนจริงลบ

R

เซตของจำนวนจริง

 

BACK