เซต

เพาเวอร์เซต (Power Set)

 

ถ้า A เป็นเซตใด ๆ เพาเวอร์ของเซต A คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของ A เขียนแทนด้วย P(A)

เซต A

P(A)

{}

{a}

{, {a}}

{a, b}

{, {a}, {b}, {a, b}}

{a, b, c}

{, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}

 

 

back