เซต

 

แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram)

 

การพิจารณาเกี่ยวกับเซตจะง่ายขึ้น ถ้าเราใช้แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ เข้ามาช่วย หลักการเขียนแผนภาพมีดังนี้

1. ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัทธ์

2. ใช้วงกลมหรือวงรีหรือรูปปิดใด ๆ แทนเซตต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ และเขียนภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า


เป็นเอกภพสัมพัทธ์


A เป็นสับเซตของ


เซต A และ B เป็นสับเซตของ
โดยที่ A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกัน


เซต A และ B เป็นสับเซตของ
โดยที่ A และ B มีสมาชิกบางตัวร่วมกัน


เซต A เป็นสับเซตของ B


เซต A = B

 

BACK