บทที่ 2

                                                                 ใบความรู้ที่ 2                                                       

 

ระบบ หรือแบบแผนการเล่นแชร์บอลที่นิยมใช้กันมีหลายวิธี ดังนี้

1.   ระบบ ๓ : ๐ : ๒

 

 

 

 

 

 


               

                การเล่นในระบบ 3 : 0 : 2 นี้ คือการเล่นที่จัดให้ผู้เล่นของทีมอยู่แดนหลัง 3 คน ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เล่นในแดนกลาง และอยู่ในแดนหน้าอีก 2 คน

 

2.   ระบบ 2 : 0 : 3

 

 

 

 

 

 

 


การเล่นในระบบ 2 : 0 : 3 นี้ คือการเล่นที่จัดให้ผู้เล่นของทีมอยู่แดนหลัง 3 คน ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เล่นในแดนกลาง และอยู่ในแดนหน้าอีก 2 คน

 

3.       ระบบ 1 : 1 : 3

 

 

                การเล่นในระบบ 1 : 1 : 3 นี้ คือการเล่นที่จัดให้ผู้เล่นของทีมอยู่แดนหลัง 1 คน แดนกลาง 1 คน และอยู่ในแดนหน้าอีก 3 คน

 

4.   ระบบ 1 : 2 : 2

 

 

 

 

 

 

 


การเล่นในระบบ 1 : 2 : 2 นี้ คือการเล่นที่จัดให้ผู้เล่นของทีมอยู่แดนหลัง 1 คน แดนกลาง 2 คน และอยู่ในแดนหน้าอีก 2 คน

 

5.   ระบบ 2 : 1 : 2

 

 

 

 

 

 

 

การเล่นในระบบ 2 : 1 : 2 นี้ คือการเล่นที่จัดให้ผู้เล่นของทีมอยู่แดนหลัง 2 คน แดนกลาง 1 คน และอยู่ในแดนหน้าอีก 2 คน

 

6.   ระบบการเล่นแบบจับตัวต่อตัว

            การเล่นแบบจับตัวต่อตัว คือ การเล่นที่กระจายผู้เล่นของทีมออกไปประกบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแบบ 1 ต่อ 1  ใครจะเลือกประกบใครหรือจะสับเปลี่ยนไปประกบผู้เล่นอื่นก็ย่อมทำได้ การเล่นรูปแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมาก เพราะการเล่นแชร์บอลใช้สนามที่ไม่กว้างมากนัก การเล่นแบบตัวต่อตัวนี้ผู้เล่นภายในทีมจะต้องมีการเล่นที่สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มิฉะนั้นจะเกิดการเกี่ยงหรือแย่งกันเล่นลูกบอล การเล่นแบบนี้ผู้เล่นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับจะต้องมีการฝึกหลบหลีก การหลอกล่อ การกำบัง หรือการวิ่งเข้าตัดแย่งลูกบอลเป็นอย่างดีอีกด้วย

ไปบทที่  1

ไปบทที่  3    

กลับบ้าน