ข้อควรปฏิบัติในการอบสมุนไพร
 1. ควรตรวจวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก ก่อนและหลังการอบสมุนไพรทุกครั้ง
 2. นั่งในห้องอบในท่าผ่อนคลาย ไม่เกร็งตัว
 3. ให้ไอน้ำสัมผัสทั่วทั้งตัวอย่างสม่ำเสมอ
 4. ใช้เวลาอบแต่ละครั้งไม่เกิน 10-15 นาที  ออกมาพัก 15 นาที  แล้วเข้าอบใหม่ 15 นาที  ไม่ควรเกิน 3 รอบ  ควรเว้นช่วงการอบห่างกันไม่น้อยกว่า 5-7 วัน
 5. หลังการอบสมุนไพรเสร็จแล้ว ควรซับตัวให้แห้งและน่งพักในที่อากาศถ่ายเทได้ดี  ไม่ควรนั่งผึ่งลม  ประมาณ 20-30 นาที จึงอาบน้ำชำระร่างกายได้ตามปกติ
 6. หลังอบสมุนไพร  หากมีอาการอ่อนเพลีย ควรดื่มน้ำอุ่นหรืน้ำส้มคั้น หรือน้ำมะนาวไม่เย็น 1 แก้ว  ห้ามดื่มน้ำเย็นทันที
 7. การอบสมุนไพรเพื่อรักษาโรคหรือเพื่อลดความอ้วน  อาจกำหนดระยะเวลาการอบได้ตามความเหมาะสม  แต่ต้องคำนึงถึงการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ของร่างกายที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบ ซึ่งมีมาก  ถ้าอบถี่เกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดเกลือแร่ที่สำคัญและเกิดอันตรายได้

 

 

 

ข้อห้ามสำหรับการอบสมุนไพร
 1. ขณะที่มีอาการไข้ หรือหลังฟื้นไข้ใหม่ ๆ
 2. โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด เช่นวัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
 3. โรคประจำตัว เช่น โรคไต  โรคลมชัก  โรคหัวใจ
 4. สตรีขณะมีประจำเดือน
 5. มีอาการอักเสบของบาดแผลต่าง ๆ
 6. อ่อนเพลีย  อดนอน  อดอาหาร
 7. ปวดศรีษะ วิงเวียนศรีษะ  คลื่นไส้
 8. ความดันโลหิตสูง ที่มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศรีษะ
 9. หลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ ๆ  (ควรรับประทานอาหารก่อนอบสมุนไพร 1 - 1.5  ชั่วโมง