นำไปใช้ตกแต่งสถานที่กลางห้องสามารถมองได้รอบด้าน
ใช้วางบนโต๊ะอาหารสำหรับบริการแบบช่วยตัวเอง
(บุปเฟ่ต์)หรือเหมาะสมสำหรับการจัดดอกไม้ที่หาดอกไม้ได้เพียงชนิดเดียว
ฟลอร่าโฟมและแจกัน
กรรไกร
ใบเฟริน์นาคราช
ดอกกุหลาบ
ดอกยิปโซ

1.
บรรจุฟลอร่าโฟมในภาชนะ
2.
นำใบเฟริน์นาคราชมาปักปิดรอบๆฟลอร่าโฟม
3.
นำดอกกุหลาบที่แข็งแรงและมีก้านตรง มาปักไว้ตรงกลางภาชนะ
4.
นำดอกที่ 2-3 ปักในแนวนอนให้ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ทั้ง 2 ด้าน
5.
ปักดอกกุหลาบตามช่องว่างจนทั่วแจกัน
6.
แซมด้วยใบเฟริน์นาคราชและดอกยิปโซให้พองาม