การออกแบบ E-Book ด้วย Desktop Author

                                          

 

                                                                                                    

                                                                                              

การออกแบบหนังสืออิเล็คทรอนิคส์

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


E-Book: รูปแบบใหม่ในการอ่านหนังสือ

 

e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของหลาย ๆ คน แต่ อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่านทั้งหลาย โดยเฉพาะในวงการห้องสมุดซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยน แปลงรูปแบบให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตัลและห้องสมุดเสมือน เทคโนโลยีนี้ก็คง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาให้บริการกับผู้ใช้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรูปแบบของ หนังสือก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องโยนหนังสือทิ้งไปแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นแทนที่เพราะเราก็ไม่ ทราบว่าเมื่อไหร่เทคโนโลยีนี้จะเป็นที่นิยมและยอมรับอย่างแพร่หลาย และถึงแม้ว่าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการหนังสือ แต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าต่อมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ดังมีคำยกย่องเกี่ยวกับหนังสือจาก Tony Cawkell ว่าหนังสือจะยังคงมีการจัดพิมพ์อีกหลาย ปี และมีความจริงว่าการได้พบหน้ากันระหว่างหนังสือกับผู้อ่านจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากกว่าการ ใช้เครื่องจักร ซึ่งจะมีคำที่เกี่ยวข้องกัน 2 คำ คือการถ่ายโอนข้อมูล และพฤติกรรมของมนุษย์ หากมอง โดยผ่านๆ จะพบว่าการอ่านหนังสือ การสแกนหัวข้อข่าว การประเมินคุณค่ารูปภาพหรือภาพวาด เป็น การหาความบันเทิงที่มีความสุขจากแผ่นกระดาษ และยังสามารถจะเขียนข้อความอื่น ๆ ลงไปได้อีก สามารถนำติดตัวได้ อ่านบนเครื่องบิน รถไฟ ในห้องน้ำก็ได้ และมองดูสวยเมื่ออยู่บนชั้น ให้เป็นของ ขวัญกับคนที่รักได้


ความหมาย

ได้มีผู้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไว้หลายความหมาย ได้แก่  เป็นคำเฉพาะที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งพิมพ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย โดย เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นจานข้อมูลเสียง (Optical disc) เช่น ซีดีรอม และซีดีไอ และเป็น ซอฟต์แวร์ (ในรูปของดิสก์ขนาด 8 ซม.) เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหนังสือ อยู่ในรูปแบบดิจิตัล โดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ เป็นหนังสือถูกนำมาจัดพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอล ไม่บังคับการพิมพ์ และการเข้าเล่ม แผ่นซีดีรอมสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมากในรูปแบบของตัวอักษร ทั้งลักษณะภาพ ดิจิตอล ภาพอนิเมชั่น วิดีโอ ภาพเลื่อนไหวต่อเนื่อง คำพูด เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ ที่ประกอบตัว อักษรเหล่านั้น มูลค่าของการจำลองลงบนแผ่นจานข้อมูลเสียง (Optical disc) เพียงแค่เป็นเศษส่วน ของการจัดพิมพ์และการห่อหนังสือในขณะที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีฮาร์ดแวร์ในการอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และขณะนี้มีราคาหลายระดับ ลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เพิ่มเป็นแบบไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) สามารถแสดงผลของการค้นหาตัวอักษรได้ เชื่อมต่อกับไฮเปอร์เท็กซ์ มีคำแนะนำที่ สามารถอธิบายศัพท์เป็นระบบออนไลน์ และอาจมีหมายเหตุตรงขอบ เป็นต้น  

วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาหรือวิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าความคิดใน เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ปรากฏในนิยายทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ภายหลังปี ค.ศ. 1940 เป็นหลัก การใหม่ของคอมพิวเตอร์ตามแบบแผน IBM มีผลิตภัณฑ์ คือ Book Master เนื้อหาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ในปี 1980 และก่อนปี 1990 ในช่วงแรก มี 2 ส่วน คือ เรื่องเกี่ยวกับคู่มืออ้างอิง และการ ศึกษาบันเทิง งานที่เกี่ยวกับอ้างอิงมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ พร้อม ๆ กับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน เช่น Silicon Graphics , Novell และผู้ผลิตได้ผลิตคู่มือ Dynatext ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ชื่อ ตามรูปแบบเทคโนโลยีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และในช่วงสิบปีมานี้ก็ได้เห็นความพยายามที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา จำหน่ายในโลกแห่งความจริง แต่ส่วนมากก็ล้มเหลว แต่ก็มีบ้างที่ยังพอยู่ในตลาด เช่น Book man หรือ Franklin Bookman ซี่งการใช้งานยังคงห่างไกลที่จะเข้ามาเชื่อมโยงในตลาดกระแสแมนสตีมได้ ปัญหา ของอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือ จอภาพขนาดเล็กที่สามารถอ่านออกได้ยาก อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ค่อนข้าง สั้น อีกทั้งไม่มีเทคโนโลยีในการแปลงรหัส (encryption) เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้พิมพ์ในเรื่องของ ลิขสิทธิ์ของตัวอักษร อีกทั้งวิธีจัดจำหน่ายและแสดงผลต่างๆ กันก็ยังไม่สะดวกต่อผู้ใช้ อย่างเช่นการใช้ แผ่นซีดีรอมหรือตลับบรรจุแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  พัฒนาการอันหนึ่งที่ได้เขามามีส่วนช่วยให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกิดการรุดหน้าเร็วขึ้นจน สามารถบรรลุผลในการเป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบก็คือ แล็บท็อปคอมพิวเตอร์ นั่นก็คือการนำบางส่วน ของแล็บท็อป เช่น สกรีน มาใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญก็คือ ในระยะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ราคาของ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ลดลงไปมาก จนทำให้การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพสูง นอก จากนี้การบูมของอินเตอร์เน็ตก็ได้เข้ามาทำให้มนุษย์สามารถส่งสิ่งที่เป็นเอกสารหรือหนังสือได้คราวละ มาก ๆ โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย และไม่ต้องมีดิสก์เก็ตหรือการ์ดสำหรับการใช้ ในการเก็บข้อมูล เช่น นวนิยาย หรือเอกสารตำรา ในกรณีที่มีผู้เกรงว่าจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการ อาศัยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการรับส่งหนังสือ ตำรา หรือนวนิยายนั้น ก็สามารถป้องกัน ได้ด้วยการใช้รหัส (encryption) เพื่อไม่ให้บรรดาผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ในการแจกจ่ายเนื้อหาในหนังสือนวนิยายหรือตำรา โดยไม่ต้องไปซื้อหามา อนึ่ง หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อาศัยหลักการที่ว่าจะนำเทคโนโลยีที่มีความบางเบามากๆ มาใช้ เช่น สกรีน โดยจะละ ทิ้งทุกสิ่งในแล็บท็อปที่มีน้ำหนักมาก เช่น โปรเซสเซอร์แบบเฮฟวี่ดิวตี้ งานพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มุ่งหนักไปในเรื่องของความบางเบาและการพิมพ์ทุกอย่างลงบนแผ่นพลาสติกหรือสิ่งอื่นใดที่จะนำ มาทำหน้าที่คล้ายกับกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อันหมายถึงการพิมพ์ตั้งแต่สิ่งที่เป็นวงจรทาง อิเล็กทรอนิกส์จนถึงสิ่งอื่นๆ เช่น หน่วยความจำสำรอง (ภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีซีพียู) ลงบน แผ่นบางๆ ที่จะทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องจากต้องการประหยัดน้ำ หนัก นอกจากนี้ลักษณะที่กล่าวมาของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าเนื้อหาด้วยซึ่งเนื้อหา ในที่นี้ได้มีกล่าวไว้ว่า เนื้อหา (content) เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ประโยชน์บนเครือข่ายมีความสามารถ ในการส่งสัญญาณเสียง การแพร่กระจายของวัสดุ                                              ที่มา : http://agritech.doae.go.th/e-learning/home/ebook.htm

ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
              
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้คือ
 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบตำรา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปหนังสือปกติที่พบเห็นทั่วไป หลักหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการแปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพ์ปกติเป็นสัญญาณดิจิตอล เพิ่มศักยภาพเดิมการนำเสนอ การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้อ่านหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดหน้าหนังสือ การสืบค้น การคัดเลือก เป็นต้น

 2) หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือเสียงอ่าน มีเสียงคำอ่าน เมื่อเปิดหนังสือจะมีเสียง
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเหมาะสำหรับหนังสือเด็กเริ่มเรียน หรือหนังสือฝึกออกเสียง หรึอฝึกพูด (Talking Book1) เป็นต้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้เป็นการเน้นคุณลักษณะด้านการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรและเสียงเป็นคุณลักษณะหลัก นิยมใช้กับกลุ่มผู้อ่านที่มีระดับลักษณะทางภาษาโดยเฉพาะด้านการฟังหรือการอ่านค่อนข่างต่ำ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาของเด็ก ๆ หรือผู้ที่กำลังฝึกภาษาที่สอง หรือฝึกภาษาใหม่เป็นต้น

 3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่ง หรืออัลบั้มภาพ (static Picture Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณลักษณะหลักเน้นจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพนิ่ง (static picture) หรืออัลบั้มภาพเป็นหลัก เสริมด้วยการนำศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ เช่น การเลือกภาพที่ต้องการ การขยายหรือย่อขนาดของภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ เช่น การเลือกภาพที่ต้องการ การขยายหรือย่อขนาดของภาพหรือตัวอักษร การสำเนาหรือการถ่ายโอนภาพ การแต่งเติมภาพ การเลือกเฉพาะส่วนของภาพ (cropping) หรือเพิ่มข้อมูล เชื่อมโยงภายใน (Linking information) เช่น เชื่อมข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม เชื่อมข้อมูลเสียงประกอบ เป็นต้น

 4) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้น การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพวีดิทัศน์ (Video Clips) หรือภาพยนตร์สั้น ๆ (Films Clips) ผนวกกับข้อมูลสนเทศที่อยู่ในรูปตัวหนังสือ (Text Information) ผู้อ่านสามารถเลือกชมศึกษาข้อมูลได้ ส่วนใหญ่นิยมนำเสนอข้อมูลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์สำคัญ เช่น ภาพเหตุการณ์สงคราโลก ภาพการกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญ ๆ ของโลกในโอกาสต่าง ๆ ภาพเหตุการณ์ความสำเร็จหรือสูญเสียของโลกเป็นต้น

 5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อประสม (Multimedia) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระ ในลักษณะแบบสื่อผสมระหว่างสื่อภาพ (Visual Media) เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media)ในลักษณะต่าง ๆ ผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์อื่นเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
 6) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อหลากหลาย (Polymedia books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม แต่มีความหลากหลายในคุณลักษณะด้านความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภายในเล่มที่บันทึกในลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัวหนังสือภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และอื่น ๆ เป็นต้น

 7) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง ( Hypermedia Book)
เป็นหนังสือที่มีคุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในเล่ม (Internal Information Linking) ซึ่งผู้อ่านสามารถคลิกเพื่อเชื่อมไปสู่เนื้อหาสาระที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายใน ภารเชื่อมโยงเช่นนี้มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ง ( Branching Programmed Instruction)นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเอกสารภายนอก (External or Information Sources) เมื่อเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

 8) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ ( Intelligent Electronic Books)
เป็นหนังสือประสม แต่มีการใช้โปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือ ปฏิสัมพันธ์ กับผู้อ่านเสมือนหนังสือมีสติปัญญา (อัจฉริยะ) ในการไตร่ตรอง หรือคาดคะเนในการโต้ตอบ หรือปฏิกิริยากับผู้อ่าน

 9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสื่อหนังสือทางไกล ( Telemedia Electronic Books)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีคุณลักษณะหลักต่าง ๆ คล้ายกับ Hypermedia Electronic Books
แต่เน้นการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย ( Online Information Sourcess) ทั้งที่เป็นเครือข่ายเปิด และเครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย

 10) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอร์เสปซ (Cyberspace books)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ แบบที่กล่าวมาแล้วผสมกัน สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกสามารถนำเสนอข้อมูลในระบบสื่อที่หลากหลาย สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

2. การติดตั้งโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author


2.1 การติดตั้งโปรแกรม DeskTop Author 4.5.7

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ดาวน์โหลด File Program จาก http://www.banmaechan.ac.th/program.html     ดาวน์โหลด เอกสารชื่อ ละมุนพรรณDeAu  
2. หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ที่ Zip ไว้  จะได้ไฟล์ ชื่อ DTAEVL.EXE

3. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์  DTAEVL.EXE   จะปรากฏกรอบเริ่มต้นการติดตั้ง  ดังภาพ

 
4. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีต้อนรับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม  ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป5. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์โปรแกรม DeskTop Author 4.5.7 
ให้คลิกเลือก
  I accept  the license agreement   แล้วคลิกปุ่ม  Next > 6.  ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และสถานที่ทำงาน และเลือกรูปแบบการใช้งาน  ดังภาพ
     จะนั้นให้คลิกปุ่ม Next >
 7. กำหนดที่ตั้งของไฟล์โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป

8.  คลิกปุ่ม Next > เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมต่อไป

9. โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง ให้รอประมาณ ไม่เกิน 1 นาที (แล้วแต่ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์)

10. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Launch DeskTopAuthor Evaluation ออกก่อน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง

ยกเลิกเครื่องหมายถูก

 

11. เข้าไปยังโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรมที่เราแตกไฟล์ออกมาอีกครั้ง แล้วให้ดับเบิลไฟล์ชื่อ โปรแกรมแก้ไข DeskTop Author ให้ ทำงาน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ:  12. หลังจาก Setup เสร็จ เรียกโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าตาโปรแกรม ดังรูป


2.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author1. New ใช้สำหรับการสร้างงานใหม่
2. Open ใช้สำหรับเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อดูหรือแก้ไข
3. Save ใช้สำหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทำขึ้น
4. Page ใช้สำหรับชมตัวอย่าง (Preview) งานที่ได้ทำขึ้นมา
5. Package (EXE) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .EXE
6. Package (DNL) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .DNL สำหรับการทำเว็ปไซด์
7. Package (DRM) ใช้ป้องกันไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาเพื่อนำเสนอในเวบไซด์ไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .DRM
8. Package (SCR) ใช้ในการทำ Screen Saver
9. Publish ใช้สำหรับใส่ไฟล์ DNL ลงในเวบไซด์
10. Upload ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ที่ได้ทำขึ้นเวบไซด์
11. Multimedia ใช้ในการแทรกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง หรือ มิวสิควีดีโอ หรือ ภาพยนตร์ สนับสนุนไฟล์นามสกุล .swf, .wma, .wav เป็นต้น
12. Eazyform ใช้ในการแทรกคำถาม คำตอบ และเพิ่ม Object ต่างๆลงในงาน
13. Refresh ใช้สำหรับ Refresh งานที่ทำ
14. Properties ใช้ตั้งค่าต่างๆของ งานที่ทำ

15. Template ใช้เลือกรูปแบบต่างๆ ให้กับชิ้นงาน
16. Buttons ใช้เลือกปุ่มต่างๆที่จะให้มีในงานของเรา
3. การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือ
เปิดโปรแกรม Desktop Author ขึ้นมา เลือก New
จะปรากฏหน้าต่าง Book Properties เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ

 

 

 

 

รายละเอียด

1. Width   : เลือกความกว้างของหนังสือ
2. Height : เลือกความสูงของหนังสือ
3. Border Colour : เลือกสีของขอบหนังสือ
   No Border : เลือกว่าจะให้หนังสือมีขอบหรือไม่มี ถ้าให้หนังสือมีขอบให้เอาเครื่องหมายถูกออก
4. Paper Colour : เลือกสีของหน้ากระดาษ
5. Mask Colour : เลือกสีที่ใช้สำหรับการทำรูปให้โปร่งใส
6. Background Colour : เลือกสีพื้นหลัง
7. Character Set : เลือกภาษาที่ใช้
8. Text default left : เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษทางซ้ายมือ
9. Text default top : เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษด้านบน
10. Text default width : เลือกขนาดความกว้างของกล่องข้อความ
11. Text default height : เลือกขนาดความสูงของกล่องข้อความ
12. Start with tooltip auto update : เปิดหนังสือพร้อมอับเดทเคล็ดลับเครื่องมือ
13. Auto Start : เปิดหนังสือโดยให้หนังสือเปลี่ยนหน้าอัตโนมัติ
14. Start with background windows : เปิดหนังสือพร้อมฉากหลัง
15. Disable Print Function : สามารถ พริ๊นท์ ฟังก์ชั่นได้
16. Page Turn : ปรับค่าการเปลี่ยนหน้ากระดาษ
17. Fly Speed : เลือกความเร็วในการเปลี่ยนหน้ากระดาษ
18. Start Status : เลือกว่าจะให้มีเมนูบนหนังสือหรือว่าไม่มี
19. DWB Go To : เลือกสไตล์ในการใช้ ฟังก์ชั่น Go To
20. Default Unicode Value : เลือกค่ายูนิโค้ดพื้นฐาน
21. With/Without Password : เลือกว่าจะให้หนังสือมี Password หรือไม่
22. Book Password : .ใส่ Password หนังสือ
23. Book Backup File : เลือกว่าจะให้มีไฟล์ Backup หนังสือกี่ไฟล์
24. Disable Send Mail Function : สามารส่ง Email ได้
25. Disable SaveAs Function : สามารถเซฟได้
26. Book Transparency : กำหนดค่าสีสำหรับส่วนที่โปร่งใส(ไม่แสดงภาพ)
27. Book DRM : เซตค่าการป้องกันต่างๆ
28. Book Email : เซตค่า Email สำหรับหนังสือ
29. Book Multimedia : เซตค่า มัลติมีเดียสำหรับหนังสือ

Book Transparency : กำหนดค่าสีสำหรับส่วนที่โปร่งใส

เป็นการกำหนดสีที่มีแสดงภาพสำหรับปกหน้าและปกหลัง
ให้คลิกเมนู
Tools > Book Transparency

ที่หัวข้อ Eazy Cover Shape ให้คลิกในช่อง With Transparency และที่หัวข้อ Eazy Back Cover Shape  ให้คลิกในช่อง With Transparency (ถ้ายังไม่เพิ่มหน้าใหม่  จะไม่ปรากฏช่อง  With Transparency)

 

 

 

 

 

 

 

4. การสร้างหนังสือ


เริ่มด้วยการ สร้างปกหนังสือ

เมื่อสร้างแฟ้มใหม่และกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ แล้ว  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ให้สร้างโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูล e-book ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ในไดร์ฟ: D\my e-book ก่อนแล้วย้ายข้อมูลที่จะใช้ทั้งหมดลงเก็บไว้ อาจสร้างโฟลเดอร์ย่อยอีกเพื่อเก็บไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ แล้วจึงสร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาหนึ่งหน้า กำหนดขนาดเป็น 700x600 pixels

2. แบ่งครึ่งหน้าหนังสือเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยคลิกที่ไม้บรรทัดด้านบน หากกำหนดความกว้างของหนังสือเท่ากับ 700 pixels ให้คลิกที่จุด 350

กล่องข้อความ:

 

 


3. จากนั้นให้เลือกที่กล่องเครื่องมือ Insert Box หรือ เมนู Insert > Box   เพื่อเลือกสี  แล้วคลิกปุ่ม OKจากนั้นให้เลือกที่กล่องเครื่องมือ Insert Box หรือเลือกที่เมนู Insert > Boxจะปรากฏ Dialog Box สีขึ้นมาให้เราเลือกสีเดียวกับที่เราได้กำหนดไว้ใน Transparent Colour

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. กำหนดค่าให้หน้าปกฝั่งซ้ายมือหายไปโดยการเลือก Tools > Book Transparencyที่หัวข้อ Eazy shape ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า With Transparency แล้วเลือก Select ดังรูปเพื่อเลือกสี


 

แล้วกดปุ่ม OK

 

 

 

5. ทำการขยายกล่องสีม่วงให้เต็มหน้ากระดาษด้านซ้าย พื้นที่สีม่วงจะเป็นส่วนที่ไม่แสดงภาพใด ๆ จะแสดงเฉพาะส่วนของปกหน้าด้านขวา

6. การสร้างหน้าปกหน้า: สร้างตัวอักษรบนหน้าปกเอกสารเปล่า ให้เลือกเครื่องมือการสร้างตัวอักษร (1) แล้วพิมพ์ข้อความลงไปตามรูปแล้วปรับค่าสีตัวอักษรให้เป็นสีบรอนซ์เงิน กับสีส้ม (2) ตามรูปโดยการเลือกที่ตัวอักษรก่อนแล้วจึงเลือกสี พร้อมทั้งกำหนดให้ตัวอักษรเป็นแบบหนา (3) และเป็นภาษาไทยรูปแบบ Ms sans Serif (4) ถ้าจะแก้ไขก็ให้ไปดับเบิลคลิกที่ตัวอักษร (5) ก็จะได้หน้าต่างที่จะทำการแก้ไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. การสร้างหน้าปกหน้า
    5.1 ที่แถบเครื่องมือ ให้คลิกไอคอน เพื่อ แทรกรูปภาพ (1) เลือกรูป (2) ที่จะแทรกแล้วจึงย้ายรูปไปไว้ตำแหน่งหน้าปกด้านหน้า (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
5.2 เลือกรูปอื่นๆ แล้วย่อขนาดให้เล็กลงตามสัดส่วนที่ไล่ลำดับขนาดกัน ย้ายรูปไปจัดเรียงใต้ข้อความปกของหนังสือแล้วจึงแทรกรูปด้วยวิธีการดังกล่าวให้เข้ามาอีก 3 รูปที่เหลือ ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 


 
5.3 แทรกรูปกล่อง (1) ปรับสี แล้วย้ายมาไว้หลัง (2) ข้อความดังรูป (3)

 

3

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
5.4 นำข้อความมาวางไว้ด้านหน้ากล่องโดยการคลิกเมาส์ด้านขวาแล้วเลือก Send to top ดังภาพ (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.5 สร้างสันปกหนังสือ โดยการเลือกที่ Button cแล้วเลือก 3D_spines ดังภาพ (1)

 

 

 

 

 

 

 

 


 
5.6 เลือกรูปแบบปกหนังสือ โดยการเลือกที่ Background color แล้วเลือก rgb(68,140,203)blue_3 ดังภาพ (1) จากนั้นนำมาไว้ตรงกึ่งกลางของเส้นแบ่งหน้าหนังสือที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
5.7 หน้าปกที่เสร็จแล้ว ดังภาพ (1) แล้วกดบันทึกงานที่ File>Save as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การจัดการหน้าด้านใน

6.1 เพิ่มหน้าใหม่อีกจำนวน 9 หน้า รวมเป็นทั้งหมด 10 หน้า

 
 ให้คลิกไอคอน Add page เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ จำนวน 9 ครั้ง (หน้าที่ 2-10) เสร็จแล้วให้แบ่งครึ่งหน้าเหมือนเดิมตรงตำแหน่ง 400 px 

 

 

 

 

 

 


6.2 สร้างสันหนังสือแล้วเลือก copy (1) แล้วนำไปวางในแต่ละหน้าโดยการเปิดไปหน้าอื่นๆให้ใช้เครื่องมือ (2) ดังตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 คลิกไปหน้าที่สองของหนังสือ (1) จากนั้นใส่ภาพและข้อความตามตัวอย่างเพื่อทำหน้าสารบัญภาพ (2) และสารบัญข้อความ (3) พร้อมกำหนดเลขหน้า ดังภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 


 
6.4 แก้ไขหน้าสารบาญ (1) และจัดเรียงตัวเลขหน้าคร่าวๆ ก่อน (2) ดังภาพ แล้วกดบันทึกงานที่ File>Save all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
6.5 เพิ่มข้อความและวางตัวหนังสือให้กับหน้าอื่นตามตัวอย่างหน้า 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.6 เพิ่มข้อความและวางตัวหนังสือให้กับหน้าอื่นตามตัวอย่างหน้า 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.7 เพิ่มข้อความและวางตัวหนังสือให้กับหน้าอื่นตามตัวอย่างหน้า 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.8 เพิ่มข้อความและวางตัวหนังสือให้กับหน้าอื่นตามตัวอย่างหน้า 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.9 เพิ่มข้อความและวางตัวหนังสือให้กับหน้าอื่นตามตัวอย่างหน้า 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.10 เพิ่มข้อความและวางตัวหนังสือให้กับหน้าอื่นตามตัวอย่างหน้า 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.11 เพิ่มข้อความและวางตัวหนังสือให้กับหน้าอื่นตามตัวอย่างหน้า 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.12 ทำหน้าปกหลังหนังสือ โดยทำการแทรกกล่องข้อความเข้าตามรูปภาพกำหนดค่าคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.13 กำหนดค่าคุณสมบัติของกล่องข้อความปกหลังตามรูป แล้วกดบันทึกงานที่ File>Save all

3

 

2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


เทคนิคเพิ่มเติม :

 7. การแทรก File Multimedia

7.1 ไฟล์ที่สามารถแทรกได้ File Multimedia  ได้แก่
  - Flash                 .swf
  - Movie                .avi ,    .mpg
  - Sound               .mid  ,  .mp3

7.2 การนำไฟล์มัลติมีเดีย  ประกอบด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียง
เริ่มต้น ผู้ใช้ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ ดังภาพ

7.3 การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย
ให้คลิกเมนู
Insret > Multimedia   หรือ

คลิกไอคอน

 
7.4  คลิกปุ่ม Select Multimedia    เพื่อเลือกไฟล์มัลติมีเดีย
         (ในบทนี้จะเลือกไฟล์ Common media )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.5 กำหนดค่าคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.7 กำหนดค่าคุณสมบัติแล้วย้ายตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 


    ให้จัดตำแหน่งของไฟล์ตามความเหมาะ  ดังภาพ  และบันทึกไฟล์

 การทดลองแสดงผลเฉพาะหน้านี้  ให้คลิกไอคอน Page Preview  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การสร้าง Link

คำอธิบายตามประเภทของการเชื่อมโยง

8.1 Link Type : Page
    ทำการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุเลขหน้า ในช่อง Link Target 

 

8.2 Link Type : Web
    ทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ , อีเมล์ , หรือ ดาวน์โหลดไฟล์

ตัวอย่าง : ต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Radompon.com ให้ป้อน www.radompon.com ไม่ต้องใส่ http://

8.3 Link Type : CloseWindows
    ทำการปิดหรือออกจากการอ่านหนังสือเล่มที่กำลังใช้งานอยู่

8.4 Link Type : On/Off MT : Top Menu Bar ON/OFF
    ทำการเชื่อมโยงโดยการเปิดใช้หรือปิดการใช้ Menu bar ซึ่งปรากฏตรงขอบบนของหนังสือ

8.5 Link Type : Print
    ทำการเชื่อมโยงให้สั่งพิมพ์หนังสือออกทางเครื่องพิมพ์

8.6 Link Type : SentMail
    ทำการเชื่อมโยงสื่อสารผ่านทางอีเมล์

8.7 Link Type : On/Off Background
    ทำการเปิดหรือปิดใช้งานพื้นหลัง

8.8 Link Type : SaveBook
    ทำการบันทึกเป็น (ตั้งชื่อไฟล์ใหม่) โดยมีส่วนขยาย   .exe

8.9 Link Type : BookView_Back
    เปิดหน้าหนังสือแบบย้อนกลับ

8.10 Link Type : BookView_Foreward
    เปิดหน้าหนังสือแบบไปข้างหน้า

8.11 Link Type : RightClickMenu_Popup
    คำสั่งคลิกเมาส์ขวา ให้ปรากฏเมนูขึ้นมา

8.12 Link Type : GotoPage
    เปิดหน้าที่ต้องการตามหมายเลขหน้า

8.13 Link Type : Multimedia_Play
    เป็นการสั่งให้ Multimedia เริ่มใช้งานได้  หรือแสดงผล
    จากรูปภาพอธิบาย   ดังนี้
    1. ให้แทรก Multimedia   ลงในหนังสือ
    2. ใช้รูปภาพ หรือ ปุ่มที่เป็นรูปภาพมาแทรกลงในหนังสือ  เช่นกัน
    3. คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ (ข้อ 2)   เลือก Change Link > Multimedia_Play
    4. ในช่อง Link Target : ให้เลือกชื่อไฟล์ Multimedia

8.

 
14 กำหนดค่าคุณสมบัติของกล่องข้อความปกหลังตามรูป แล้วกดบันทึกงานที่ File>Save all

 

 

 

 

 

 

\

 
8.15 กำหนดค่าคุณสมบัติของกล่องข้อความปกหลังตามรูป แล้วกดบันทึกงานที่ File>Save all

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 
16 กำหนดค่าคุณสมบัติของกล่องข้อความปกหลังตามรูป แล้วกดบันทึกงานที่ File>Save all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การสร้าง Popup Image


     

9.1 Popup  Image คือ การแสดงรูปภาพที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่มากไปกว่าเดิมจากการมองเห็นปกติ
ใช้คำสั่ง
Insart > Popup image

9.2 ขั้นตอนการทำ Popup image
1. แทรกรูปภาพลงในหนังสือ  ซึ่งกรณีนี้จะเป็นรูปภาพที่เล็ก
2. คลิกที่ภาพ แล้วคลิกเมนู Insart > Popup image


9.3 จะปรากฏหน้าต่าง Popup image Dialog

 9.4 เลือกภาพให้ตรงกับภาพเล็กที่แสดงอยู่  โดยคลิกที่ปุ่ม Selec Popup Image  แล้วคลิกปุ่ม OKจากนั้น ให้กำหนดพื้นที่ของภาพ โดยกรอบสี่เหลี่ยม ล้อมรอบภาพ

แล้วคลิกไอคอน   เพื่อแสดงผล

 
9.5 สร้าง Popup ไปที่ insert>Popup image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 กำหนดคุณสมบัติ

 
 

 

 

 

 

 

 

 


10. การทำงานกับ Templates, Buttons


Templates

    Template คือ รูปลักษณ์หนังสือสำเร็จรูป  ที่ได้ออกแบบมาแล้ว  สำหรับใน Desktop Author 4.5.7  มี Template ให้เลือกใช้ดังนี้   

 แบบปกหนังสือ

แบบปกหนังสือ


แบบปกหนังสือ


หน้าในหนังสือ


หน้าในหนังสือ


แบบปกหนังสือ

หน้าในหนังสือ

หน้าในหนังสือ


แบบปกหนังสือ

 

เริ่มต้นใช้ Template สร้างหนังสือ

     ในบทนี้จะใช้ Template ชื่อ Photo_Album_Wedding  เป็นปกหนังสือ  และใช้ Template ชื่อ General เป็นหน้าในของหนังสือ

1. สร้างไฟล์ใหม่  กำหนดความกว้างและความสูง  700x440 px
2. เลือกแบบปกโดย  คลิกเมนู Template  เลือก Template ชื่อ Photo_Album_Wedding

3. จะปรากฏกรอบ Template  - Photo_Album_Wedding  ให้คลิกปุ่ม Use

4. สร้างหน้าใหม่  คลิกไอคอน Add page  
    จากนั้นคลิกไอคอน Template > General  เพื่อเลือกหน้าในของหนังสือ ปรากฏกรอบของ Template - General   ให้คลิกปุ่ม Use
จะได้หน้าในของหนังสือ  ดังภาพใน Template นี้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการนำเสนอใหม่ได้ โดยการตัดออก (Cut) หรือ เพิ่มเติม (Insert) ข้อความ ภาพ หรือ มัลติมีเดียได้ตามความต้องการ   ดังภาพ
การทำปกหลัง ให้ใช้ Template  Photo_Album_Wedding   โดยเริ่มต้นให้ เพิ่มหน้าใหม่โดยการ คลิกไอคอน Add page  

 แล้วคลิกเมนู Template  เลือก Template ชื่อ Photo_Album_Wedding

จะปรากฏกรอบ Template  - Photo_Album_Wedding  ให้คลิกปุ่ม Use

คลิกเมนู Tools > Book Transparency

ที่ หัวข้อ Easy Back Cover Shape   ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า With Transparency  เพื่อให้สามารถแสดงปกหลังได้
 

 จากนั้นปรับแต่งให้เป็นหน้าปกหลัง  โดยการย้ายภาพหน้าปกจากทางขวา  ไปทางซ้าย  แล้วปรับแต่งอื่นๆตามความต้องการ

 

 

 ดังภาพตัวอย่าง
การทำงานกับ Buttons

Buttons หรือ ปุ่ม 
      การสร้างปุ่มต่างๆ ในหนังสือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำสั่งควบคุม  เช่น การควบคุมทิศทางเปิดหนังสือ  , การปิดหนังสือ , การเลือกสันหนังสือ , การรับส่งอีเมล์ หรือ การสั่งพิมพ์  ซึ่งปุ่มต่างๆ จะเป็นรูปภาพ     นอกเหนือจากนั้น ผู้ใช้สามารถออกแบบรูปภาพ (Incon)  ที่แทนคำสั่งต่างๆ ได้
 

Buttons ที่เรียกมาใช้งานครั้งแรกยังไม่คำสั่งใดๆ  ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้คำสั่งเอง เพื่อความเหมาะสมกับรูปภาพ
ดังภาพ
   ใช้คำสั่ง Close โดยเลือกรูปภาพมาแล้ว  ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือก  Change link

เลือกคำสั่ง CloseWindows   คลิกปุ่ม OK
คำสั่งนี้ หมายถึง
  ปิดการใช้งานหนังสือ

 

11. การนำหนังสือไปใช้งาน


1. การนำ e-book ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

   ที่เมนู File เลือก Package EXE  หรือ คลิกไอคอน 
   นำไฟล์ที่มีส่วนขยาย .exe  ไปใช้งานได้เลย

2. การนำ e-book ไปใช้โดยผ่านโปรแกรม DNL Reader

    ที่เมนู File เลือก Package DNL หรือคลิกไอคอน
    นำไฟล์ที่มีส่วนขยาย .dnl  ไปใช้งานได้เลย  โดยมีข้อกำหนดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นต้องติดตั้ง โปรแกรม DNL Reader ก่อน
    Download โปรแกรม DNL Reader ที่นี่
   

3. การนำ e-book ไปใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต     

    ที่เมนู File เลือก Publish to Web หรือคลิกไอคอน
    ในช่อง Web Template ให้เลือก Metal_Muto.htm
    คลิกปุ่ม  Publish

    คลิกปุ่ม Preview Web Site

หมายเหตุ : เว็บ e-book จะแสดงผลได้ ผู้ใช้ต้อง Upload file ขึ้น Web Hosting เพื่อเปิดใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

The End